Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
05/04/2008 ayuda [es] nahrávky výslovnosti v jazyku ayuda Od DonQuijote