Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
21/05/2013 1810 [es] nahrávky výslovnosti v jazyku 1810 0 hlasov