Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
06/08/2013 allergologue [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku allergologue 0 hlasov
06/08/2013 antivénéneux [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku antivénéneux 0 hlasov
06/08/2013 arthroscopie [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku arthroscopie 0 hlasov
06/08/2013 astreignant [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku astreignant 0 hlasov
06/08/2013 manquera [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku manquera 1 hlasov
06/08/2013 assiégeant [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku assiégeant 0 hlasov
06/08/2013 astreinte [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku astreinte 0 hlasov
03/08/2013 aromathérapie [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku aromathérapie 0 hlasov
03/08/2013 arrière-gorge [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku arrière-gorge 1 hlasov
03/08/2013 audioconférence [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku audioconférence 0 hlasov
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku arrière-grand-père 1 hlasov
03/08/2013 autarcie [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku autarcie 0 hlasov
03/08/2013 avant-veille [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku avant-veille 1 hlasov
03/08/2013 épanouisse [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku épanouisse 0 hlasov
03/08/2013 autosubsistance [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku autosubsistance 0 hlasov
02/08/2013 l'intérieur [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku l'intérieur 1 hlasov
02/08/2013 métaphysiciens [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku métaphysiciens 0 hlasov
02/08/2013 préconisait [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku préconisait 0 hlasov
02/08/2013 reprennent [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku reprennent 0 hlasov
02/08/2013 des industries [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku des industries 0 hlasov
02/08/2013 inflammatoire [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku inflammatoire 0 hlasov
02/08/2013 amniotique [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku amniotique 0 hlasov
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku d'ostéopathie 0 hlasov
02/08/2013 brièveté [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku brièveté 0 hlasov
02/08/2013 bénins [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku bénins 0 hlasov
02/08/2013 analeptique [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku analeptique 0 hlasov
02/08/2013 enthousiasmes [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku enthousiasmes 0 hlasov
02/08/2013 musculosquelettique [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku musculosquelettique 0 hlasov
02/08/2013 l'allaitement [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku l'allaitement 0 hlasov
02/08/2013 antidiphtérique [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku antidiphtérique 0 hlasov