Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
03/10/2012 amfiteatr [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku amfiteatr 0 hlasov
03/10/2012 nakarmić [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku nakarmić 0 hlasov
03/10/2012 dowiadywać się [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku dowiadywać się 0 hlasov
03/10/2012 obrady [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku obrady 0 hlasov
03/10/2012 rufa [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rufa 0 hlasov
03/10/2012 wydrukować [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wydrukować 0 hlasov
03/10/2012 obłąkany [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku obłąkany 0 hlasov
03/10/2012 wylądować [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wylądować 0 hlasov
03/10/2012 zniechęcać [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zniechęcać 0 hlasov
03/10/2012 profesja [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku profesja 0 hlasov
03/10/2012 dreszcz [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku dreszcz 0 hlasov
03/10/2012 twór [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku twór 0 hlasov
03/10/2012 analfabeta [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku analfabeta 0 hlasov
03/10/2012 Daleki Wschód [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Daleki Wschód 0 hlasov
03/10/2012 za pośrednictwem [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku za pośrednictwem 0 hlasov
03/10/2012 wymówka [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wymówka 0 hlasov
03/10/2012 rubel [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rubel 0 hlasov
03/10/2012 spinka [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku spinka 0 hlasov
03/10/2012 arytmetyczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku arytmetyczny 0 hlasov
03/10/2012 dogodny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku dogodny 0 hlasov
03/10/2012 przeszukiwać [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku przeszukiwać 0 hlasov
03/10/2012 olimpiada [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku olimpiada 0 hlasov
03/10/2012 respekt [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku respekt 0 hlasov
03/10/2012 Misa [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Misa 0 hlasov
03/10/2012 ogier [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku ogier 0 hlasov
03/10/2012 organizator [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku organizator 0 hlasov
03/10/2012 kaktus [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kaktus 0 hlasov
03/10/2012 bujać [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku bujać 0 hlasov
03/10/2012 wpłynąć [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wpłynąć 0 hlasov
03/10/2012 dal [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku dal 0 hlasov