Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
14/12/2017 indyferentność [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku indyferentność 0 hlasov
14/12/2017 kwoktanie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kwoktanie 0 hlasov
14/12/2017 kwoktać [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kwoktać 0 hlasov
14/12/2017 kwokanie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kwokanie 0 hlasov
14/12/2017 kwokacz [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kwokacz 0 hlasov
14/12/2017 kabałować [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kabałować 0 hlasov
14/12/2017 kabałka [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kabałka 0 hlasov
14/12/2017 kabalistycznie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kabalistycznie 0 hlasov
14/12/2017 kabalista [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kabalista 0 hlasov
14/12/2017 kabaliczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kabaliczny 0 hlasov
14/12/2017 kabak [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kabak 0 hlasov
14/12/2017 rzeźbiarskość [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rzeźbiarskość 0 hlasov
14/12/2017 rzeźbiarsko [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rzeźbiarsko 0 hlasov
14/12/2017 rzeźbiarski [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rzeźbiarski 0 hlasov
14/12/2017 rzeźbiarnia [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rzeźbiarnia 0 hlasov
14/12/2017 rzezuń [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rzezuń 0 hlasov
14/12/2017 rzezimieszkostwo [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rzezimieszkostwo 0 hlasov
14/12/2017 rzezanina [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rzezanina 0 hlasov
14/12/2017 rzezaniec [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rzezaniec 0 hlasov
14/12/2017 rzezanie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rzezanie 0 hlasov
14/12/2017 radiogoniometria [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiogoniometria 0 hlasov
14/12/2017 radiogoniometryczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiogoniometryczny 0 hlasov
14/12/2017 radiogoniometr [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiogoniometr 0 hlasov
14/12/2017 radiogenetyka [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiogenetyka 0 hlasov
14/12/2017 radiogalaktyka [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiogalaktyka 0 hlasov
14/12/2017 radiofotografia [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiofotografia 0 hlasov
14/12/2017 radiofosfor [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiofosfor 0 hlasov
14/12/2017 radiofonizować [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiofonizować 0 hlasov
14/12/2017 radiofonizator [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiofonizator 0 hlasov
14/12/2017 radiofobia [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku radiofobia 0 hlasov