Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
19/08/2015 poskarżyć się [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku poskarżyć się 0 hlasov
19/08/2015 skarżyć się [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku skarżyć się Od bacorreo
19/08/2015 skarżyć [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku skarżyć Od ziomus20
19/08/2015 oskarżyciel posiłkowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku oskarżyciel posiłkowy 0 hlasov
19/08/2015 oskarżający [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku oskarżający 0 hlasov
19/08/2015 oskarżycielski [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku oskarżycielski 0 hlasov
19/08/2015 prawa nabyte [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku prawa nabyte 0 hlasov
19/08/2015 przypadkowa śmierć [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku przypadkowa śmierć 0 hlasov
19/08/2015 granice nieruchomości [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku granice nieruchomości 0 hlasov
19/08/2015 naruszenie prawa [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku naruszenie prawa 0 hlasov
19/08/2015 łamanie prawa [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku łamanie prawa 0 hlasov
19/08/2015 nieczynienie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku nieczynienie 0 hlasov
19/08/2015 zwolnienie bezwarunkowe [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zwolnienie bezwarunkowe Od vigilium
19/08/2015 zdolność procesowa [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zdolność procesowa 0 hlasov
19/08/2015 zdolność płatnicza [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zdolność płatnicza 0 hlasov
19/08/2015 współsprawca [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku współsprawca 0 hlasov
19/08/2015 rynek pieniężny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rynek pieniężny 0 hlasov
19/08/2015 rynek finansowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rynek finansowy 0 hlasov
19/08/2015 rynek kapitałowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rynek kapitałowy 0 hlasov
19/08/2015 odpis amortyzacyjny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku odpis amortyzacyjny 0 hlasov
19/08/2015 akumulacja kapitału [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akumulacja kapitału 0 hlasov
19/08/2015 zlecenie kasujące [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zlecenie kasujące 0 hlasov
19/08/2015 makler wekslowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku makler wekslowy 0 hlasov
19/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kapitał zmobilizowany 0 hlasov
19/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wskaźnik siły nabywczej 0 hlasov
19/08/2015 siła nabywcza [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku siła nabywcza Od bacorreo
19/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku sytuacja gospodarcza 0 hlasov
19/08/2015 obrót globalny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku obrót globalny 0 hlasov
19/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku ożywienie gospodarcze 0 hlasov
19/08/2015 recesja gospodarcza [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku recesja gospodarcza 0 hlasov