Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
24/08/2015 list papieski [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku list papieski 0 hlasov
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku orędzie papieskie 0 hlasov
24/08/2015 liturgia godzin [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku liturgia godzin 0 hlasov
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku brewiarz klasztorny 0 hlasov
24/08/2015 Całun Turyński [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Całun Turyński 0 hlasov
24/08/2015 cela klasztorna [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku cela klasztorna 0 hlasov
24/08/2015 odprawić [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku odprawić 0 hlasov
24/08/2015 duchowe znamię [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku duchowe znamię 0 hlasov
24/08/2015 pożądliwość [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku pożądliwość 0 hlasov
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku chleb kwaszony 0 hlasov
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku chleb niekwaszony 0 hlasov
24/08/2015 chleb przaśny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku chleb przaśny 0 hlasov
24/08/2015 chleby pokładne [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku chleby pokładne 0 hlasov
24/08/2015 chóry anielskie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku chóry anielskie 0 hlasov
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku chronologia biblijna 0 hlasov
24/08/2015 chrystusowcy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku chrystusowcy 0 hlasov
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Towarzystwo Chrystusowe 0 hlasov
24/08/2015 córka chrzestna [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku córka chrzestna 0 hlasov
24/08/2015 syn chrzestny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku syn chrzestny 0 hlasov
24/08/2015 rodzice chrzestni [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rodzice chrzestni 0 hlasov
24/08/2015 chwała Boża [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku chwała Boża 0 hlasov
24/08/2015 cnoty główne [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku cnoty główne 0 hlasov
24/08/2015 cnoty moralne [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku cnoty moralne 0 hlasov
24/08/2015 wyznanie wiary [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wyznanie wiary 0 hlasov
24/08/2015 artykuły wiary [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku artykuły wiary 0 hlasov
24/08/2015 czarna msza [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku czarna msza 0 hlasov
24/08/2015 czystość intencji [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku czystość intencji 0 hlasov
24/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Kościół pielgrzymujący 0 hlasov
24/08/2015 Kościół cierpiący [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Kościół cierpiący 0 hlasov
24/08/2015 Kościół triumfujący [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Kościół triumfujący 0 hlasov