Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
24/08/2015 rok bazowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rok bazowy 1 hlasov
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku podlegać ratyfikacji 1 hlasov
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rynek o zniżkowej tendencji 0 hlasov
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku obligacja na okaziciela 0 hlasov
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku przed opodatkowaniem 0 hlasov
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku najkorzystniejsza cena 0 hlasov
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku najkorzystniejszy kurs 0 hlasov
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku podatek od zakładów 0 hlasov
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku gwarancja przetargowa 0 hlasov
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku spekulant czarnorynkowy 0 hlasov
24/08/2015 superdywidenda [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku superdywidenda 0 hlasov
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku emisja bonusowa 0 hlasov
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku rynek zwyżkujący 0 hlasov
24/08/2015 zwyżkujący [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zwyżkujący 0 hlasov
24/08/2015 zwyżkowo [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zwyżkowo 0 hlasov
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zmiana koniunktury 0 hlasov
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku koniunktura gospodarcza 0 hlasov
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku spadek koniunktury 0 hlasov
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku prognozowanie koniunktury 0 hlasov
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wskaźnik koniunktury 0 hlasov
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wskaźniki koniunktury 0 hlasov
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku recesja gospodarcza 0 hlasov
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku ożywienie gospodarcze 0 hlasov
24/08/2015 obrót globalny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku obrót globalny 0 hlasov
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku sytuacja gospodarcza 0 hlasov
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku wskaźnik siły nabywczej 0 hlasov
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku kapitał zmobilizowany 0 hlasov
24/08/2015 makler wekslowy [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku makler wekslowy 0 hlasov
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku zlecenie kasujące 0 hlasov
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akumulacja kapitału 0 hlasov