Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
24/08/2015 akwarianie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akwarianie 0 hlasov
24/08/2015 aliturgiczny [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku aliturgiczny 0 hlasov
24/08/2015 almucja [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku almucja 0 hlasov
24/08/2015 almuzja [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku almuzja 0 hlasov
24/08/2015 antydoron [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku antydoron 0 hlasov
24/08/2015 antylegomena [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku antylegomena 0 hlasov
24/08/2015 arianizm [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku arianizm 0 hlasov
24/08/2015 arminianie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku arminianie 0 hlasov
24/08/2015 remonstranci [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku remonstranci 0 hlasov
24/08/2015 pokropienie [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku pokropienie 0 hlasov
24/08/2015 augustynizm [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku augustynizm 0 hlasov
24/08/2015 baptyjski [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku baptyjski 0 hlasov
24/08/2015 anabaptyjski [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku anabaptyjski 0 hlasov
24/08/2015 spowiadać [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku spowiadać 0 hlasov
24/08/2015 abjuracja [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku abjuracja 0 hlasov
24/08/2015 akt nadziei [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akt nadziei 0 hlasov
24/08/2015 akt wiary [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akt wiary 0 hlasov
24/08/2015 akt pokuty [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akt pokuty 0 hlasov
24/08/2015 akt żalu [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akt żalu 0 hlasov
24/08/2015 akt woli [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akt woli 0 hlasov
24/08/2015 akt ludzki [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akt ludzki 0 hlasov
24/08/2015 akt boski [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akt boski 0 hlasov
24/08/2015 akt miłości [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku akt miłości 1 hlasov
24/08/2015 Arka Noego [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Arka Noego 0 hlasov
24/08/2015 Arka Przymierza [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Arka Przymierza 0 hlasov
24/08/2015 Baranek Boży [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku Baranek Boży 0 hlasov
24/08/2015 bartolomici [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku bartolomici 0 hlasov
24/08/2015 beatyfikowana [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku beatyfikowana 0 hlasov
24/08/2015 begardzi [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku begardzi 0 hlasov
24/08/2015 beginki [pl] nahrávky výslovnosti v jazyku beginki 0 hlasov