Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
19/11/2013 Warszawapaktens [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku Warszawapaktens 0 hlasov
19/11/2013 Natoutvidgningen [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku Natoutvidgningen 0 hlasov
19/11/2013 försvarspolitik [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku försvarspolitik 0 hlasov
19/11/2013 territoriella [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku territoriella 0 hlasov
19/11/2013 säkerhetsstrategi [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku säkerhetsstrategi 0 hlasov
19/11/2013 fastställer [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku fastställer 0 hlasov
19/11/2013 försvarspolitiken [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku försvarspolitiken 0 hlasov
19/11/2013 värdegemenskap [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku värdegemenskap 0 hlasov
19/11/2013 ryggraden [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku ryggraden 0 hlasov
19/11/2013 transatlantiska [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku transatlantiska 0 hlasov
19/11/2013 krishanterare [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku krishanterare 0 hlasov
19/11/2013 förrådsställt [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku förrådsställt 0 hlasov
19/11/2013 invasionsförsvar [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku invasionsförsvar 0 hlasov
19/11/2013 insatsförsvar [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku insatsförsvar 0 hlasov
19/11/2013 försvarsmakten [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku försvarsmakten 0 hlasov
19/11/2013 materiel [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku materiel 0 hlasov
19/11/2013 personalförsörjningen [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku personalförsörjningen 0 hlasov
19/11/2013 operativ [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku operativ 0 hlasov
19/11/2013 ledstjärnan [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku ledstjärnan 0 hlasov
19/11/2013 motsatsförhållande [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku motsatsförhållande 0 hlasov
19/11/2013 territorialförsvaret [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku territorialförsvaret 0 hlasov
19/11/2013 försvarsmakt [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku försvarsmakt 0 hlasov
19/11/2013 omvärldsanalys [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku omvärldsanalys 0 hlasov
19/11/2013 underrättelsetjänst [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku underrättelsetjänst 1 hlasov
19/11/2013 omställningsarbetet [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku omställningsarbetet 0 hlasov
19/11/2013 Julia Sporsén [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku Julia Sporsén 0 hlasov
19/11/2013 Thed [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku Thed 0 hlasov
19/11/2013 Lis Land [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku Lis Land 0 hlasov
19/11/2013 line dance [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku line dance 0 hlasov
19/11/2013 mök [sv] nahrávky výslovnosti v jazyku mök 0 hlasov