Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
21/06/2010 ogna [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku ogna 0 hlasov
21/06/2010 unghia [it] nahrávky výslovnosti v jazyku unghia 1 hlasov
21/06/2010 auciello [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku auciello 0 hlasov
21/06/2010 uccello [it] nahrávky výslovnosti v jazyku uccello 0 hlasov
21/06/2010 truono [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku truono 0 hlasov
21/06/2010 tronola [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku tronola 0 hlasov
21/06/2010 tuono [it] nahrávky výslovnosti v jazyku tuono 0 hlasov
21/06/2010 torre [it] nahrávky výslovnosti v jazyku torre 1 hlasov
21/06/2010 toro [it] nahrávky výslovnosti v jazyku toro 1 hlasov
21/06/2010 suricillo [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku suricillo 0 hlasov
21/06/2010 sorice [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku sorice 0 hlasov
21/06/2010 topo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku topo 3 hlasov
21/06/2010 titto [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku titto 0 hlasov
21/06/2010 tetto [it] nahrávky výslovnosti v jazyku tetto 1 hlasov
21/06/2010 capa [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku capa 0 hlasov
21/06/2010 testa [it] nahrávky výslovnosti v jazyku testa 3 hlasov
21/06/2010 Terra [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku Terra 0 hlasov
21/06/2010 Terra [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Terra 1 hlasov
21/06/2010 tempo [it] nahrávky výslovnosti v jazyku tempo 0 hlasov
21/06/2010 tavula [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku tavula 0 hlasov
21/06/2010 tavola [it] nahrávky výslovnosti v jazyku tavola 2 hlasov
21/06/2010 cestunia [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku cestunia 0 hlasov
21/06/2010 tartaruga [it] nahrávky výslovnosti v jazyku tartaruga 1 hlasov
10/03/2010 Gennaro [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku Gennaro 0 hlasov
10/03/2010 schiattare [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku schiattare 0 hlasov
10/03/2010 via [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku via -1 hlasov
10/03/2010 stella [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku stella 0 hlasov
10/03/2010 scola [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku scola 0 hlasov
10/03/2010 scopa [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku scopa 0 hlasov
10/03/2010 fajella [nap] nahrávky výslovnosti v jazyku fajella 0 hlasov