Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
19/06/2011 Rinderbraten [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Rinderbraten 0 hlasov
19/06/2011 Schweinenacken [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Schweinenacken 0 hlasov