Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
12/04/2017 Zentimeters [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Zentimeters 0 hlasov
12/04/2017 Zentimetern [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Zentimetern 0 hlasov
12/04/2017 Einstrahlungsinformation [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Einstrahlungsinformation 0 hlasov
12/04/2017 Strahlungsdatensätze [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Strahlungsdatensätze 0 hlasov
12/04/2017 Diplomvortrag [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Diplomvortrag 0 hlasov
12/04/2017 Langzeitdatenbank [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Langzeitdatenbank 0 hlasov
12/04/2017 Strahlungssumme [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Strahlungssumme 0 hlasov
12/04/2017 Informationsbasen [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Informationsbasen 0 hlasov
12/04/2017 Einstrahlungsdaten [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Einstrahlungsdaten 0 hlasov
12/04/2017 Datengüte [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Datengüte 0 hlasov
12/04/2017 Renditevorteil [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Renditevorteil 0 hlasov
12/04/2017 Satellitendatenauswertung [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Satellitendatenauswertung 0 hlasov
12/04/2017 Stationsdichte [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Stationsdichte 0 hlasov
12/04/2017 Gütemasse [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Gütemasse 0 hlasov
12/04/2017 Boots (Pl.) [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Boots (Pl.) 0 hlasov
12/04/2017 Boots (Sg.) [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Boots (Sg.) 0 hlasov
11/04/2017 Anschlussschaltbild [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Anschlussschaltbild 0 hlasov
11/04/2017 Einzelsteuerstand [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Einzelsteuerstand 0 hlasov
11/04/2017 Niederspannungsheizung [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Niederspannungsheizung 0 hlasov
11/04/2017 Kondensationsbildung [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Kondensationsbildung 0 hlasov
11/04/2017 Diagnostiksystem [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Diagnostiksystem 0 hlasov
11/04/2017 Antriebsautomatisierung [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Antriebsautomatisierung 0 hlasov
11/04/2017 187 [de] nahrávky výslovnosti v jazyku 187 0 hlasov
11/04/2017 Greifzustände [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Greifzustände 0 hlasov
11/04/2017 Windpotentialmessung [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Windpotentialmessung 0 hlasov
11/04/2017 Registersätze [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Registersätze 0 hlasov
11/04/2017 Liederzyklus [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Liederzyklus 0 hlasov
11/04/2017 Sumoringen [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Sumoringen 0 hlasov
11/04/2017 aeg [de] nahrávky výslovnosti v jazyku aeg 0 hlasov
11/04/2017 Netzwerkschnittstelle [de] nahrávky výslovnosti v jazyku Netzwerkschnittstelle 0 hlasov