Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
27/01/2018 hardish [en] nahrávky výslovnosti v jazyku hardish 0 hlasov
27/01/2018 deictically [en] nahrávky výslovnosti v jazyku deictically 0 hlasov
27/01/2018 jewel-handled [en] nahrávky výslovnosti v jazyku jewel-handled 0 hlasov
27/01/2018 conversable [en] nahrávky výslovnosti v jazyku conversable 0 hlasov
27/01/2018 rosy-cheeked [en] nahrávky výslovnosti v jazyku rosy-cheeked 0 hlasov
27/01/2018 stripped-down [en] nahrávky výslovnosti v jazyku stripped-down 0 hlasov
27/01/2018 helmeted [en] nahrávky výslovnosti v jazyku helmeted 0 hlasov
27/01/2018 hot-head [en] nahrávky výslovnosti v jazyku hot-head 0 hlasov
27/01/2018 rule-follower [en] nahrávky výslovnosti v jazyku rule-follower 0 hlasov
25/01/2018 TSP [en] nahrávky výslovnosti v jazyku TSP 1 hlasov
25/01/2018 paladin [en] nahrávky výslovnosti v jazyku paladin 0 hlasov
25/01/2018 fluorodeoxyglucose [en] nahrávky výslovnosti v jazyku fluorodeoxyglucose 0 hlasov
25/01/2018 thumb piano [en] nahrávky výslovnosti v jazyku thumb piano 0 hlasov
25/01/2018 unentangle [en] nahrávky výslovnosti v jazyku unentangle 0 hlasov
25/01/2018 Deposit slip [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Deposit slip 0 hlasov
23/01/2018 Inverses [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Inverses 0 hlasov
23/01/2018 Leapforce [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Leapforce 0 hlasov
23/01/2018 eggs sardou [en] nahrávky výslovnosti v jazyku eggs sardou 0 hlasov
22/01/2018 redeposit [en] nahrávky výslovnosti v jazyku redeposit 0 hlasov
22/01/2018 separative [en] nahrávky výslovnosti v jazyku separative 0 hlasov
22/01/2018 superimposable [en] nahrávky výslovnosti v jazyku superimposable 0 hlasov
22/01/2018 redate [en] nahrávky výslovnosti v jazyku redate 0 hlasov
22/01/2018 chalkface [en] nahrávky výslovnosti v jazyku chalkface 0 hlasov
22/01/2018 draughtswoman [en] nahrávky výslovnosti v jazyku draughtswoman 0 hlasov
22/01/2018 Estée Lauder [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Estée Lauder 0 hlasov
22/01/2018 Thymeleaf [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Thymeleaf 0 hlasov
22/01/2018 incomer [en] nahrávky výslovnosti v jazyku incomer 0 hlasov
22/01/2018 morticians [en] nahrávky výslovnosti v jazyku morticians 0 hlasov
22/01/2018 mortared [en] nahrávky výslovnosti v jazyku mortared 0 hlasov
22/01/2018 recut [en] nahrávky výslovnosti v jazyku recut 0 hlasov