Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
19/05/2011 rhythmic [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku rhythmic 0 hlasov
19/05/2011 jubileo [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku jubileo 0 hlasov
19/05/2011 reflexion [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku reflexion 0 hlasov
19/05/2011 reflecter [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku reflecter 0 hlasov
19/05/2011 diversitate [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku diversitate 0 hlasov
19/05/2011 neurologia [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku neurologia 0 hlasov
19/05/2011 neurologic [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku neurologic 0 hlasov
19/05/2011 equidistante [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku equidistante 0 hlasov
19/05/2011 egregie [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku egregie 0 hlasov
19/05/2011 io te ama [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku io te ama 0 hlasov
19/05/2011 io te ama multo [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku io te ama multo 0 hlasov
19/05/2011 io te adora [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku io te adora 0 hlasov
19/05/2011 Amor [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku Amor 0 hlasov
19/05/2011 decente [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku decente 0 hlasov
19/05/2011 autismo [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku autismo 0 hlasov
19/05/2011 autista [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku autista 0 hlasov
19/05/2011 autistic [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku autistic 0 hlasov
19/05/2011 lontanantia [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku lontanantia 0 hlasov
07/03/2011 puma [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku puma 0 hlasov
02/03/2011 fider [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku fider 1 hlasov Najlepšia nahrávka
02/03/2011 fiducia [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku fiducia 0 hlasov
02/03/2011 fiducial [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku fiducial 1 hlasov
02/03/2011 fiduciari [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku fiduciari 1 hlasov Najlepšia nahrávka
02/03/2011 numeric [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku numeric 1 hlasov Najlepšia nahrávka
02/03/2011 cifra [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku cifra 1 hlasov
02/03/2011 cifrar [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku cifrar 1 hlasov Najlepšia nahrávka
02/03/2011 cifrate [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku cifrate 1 hlasov Najlepšia nahrávka
02/03/2011 bon die [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku bon die 0 hlasov
02/03/2011 sofa [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku sofa 0 hlasov
02/03/2011 cocina [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku cocina 1 hlasov