Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
16/09/2010 olear [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku olear 0 hlasov
16/09/2010 olla [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku olla 0 hlasov
16/09/2010 oncle [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku oncle 0 hlasov
16/09/2010 opposite [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku opposite 0 hlasov
16/09/2010 optic [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku optic 0 hlasov
16/09/2010 opinar [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku opinar 0 hlasov
16/09/2010 paccar [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku paccar 0 hlasov
16/09/2010 pacco [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku pacco 0 hlasov
16/09/2010 pacific [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku pacific 0 hlasov
16/09/2010 particular [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku particular 0 hlasov
16/09/2010 partita [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku partita 0 hlasov
16/09/2010 passato [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku passato 0 hlasov
16/09/2010 partito [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku partito 0 hlasov
16/09/2010 pascha [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku pascha 0 hlasov
16/09/2010 passion [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku passion 1 hlasov
16/09/2010 parentes [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku parentes 0 hlasov
16/09/2010 parlamento [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku parlamento 0 hlasov
16/09/2010 a parte [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku a parte 0 hlasov
16/09/2010 del parte de [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku del parte de 0 hlasov
16/09/2010 haber parte in [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku haber parte in 0 hlasov
16/09/2010 prender parte in [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku prender parte in 0 hlasov
16/09/2010 pardono [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku pardono 0 hlasov
16/09/2010 parente [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku parente 0 hlasov
16/09/2010 pagamento [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku pagamento 0 hlasov
16/09/2010 paisage [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku paisage 0 hlasov
16/09/2010 pallide [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku pallide 0 hlasov
16/09/2010 palo [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku palo 0 hlasov
16/09/2010 palpar [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku palpar 0 hlasov
16/09/2010 panno [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku panno 0 hlasov
16/09/2010 par [ia] nahrávky výslovnosti v jazyku par 0 hlasov