Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
29/03/2013 Hamartia [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Hamartia 1 hlasov Najlepšia nahrávka
29/03/2013 Freytag's Pyramid [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Freytag's Pyramid 0 hlasov
29/03/2013 Dibrach [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Dibrach 0 hlasov
29/03/2013 ballow [en] nahrávky výslovnosti v jazyku ballow 0 hlasov
29/03/2013 Anastrophe [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Anastrophe 0 hlasov
29/03/2013 Anacrusis [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Anacrusis 0 hlasov
29/03/2013 Allegoresis [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Allegoresis 0 hlasov
29/03/2013 Intertextuality [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Intertextuality 0 hlasov
29/03/2013 zeugmatography [en] nahrávky výslovnosti v jazyku zeugmatography 0 hlasov
29/03/2013 waftage [en] nahrávky výslovnosti v jazyku waftage 0 hlasov
29/03/2013 dulosis [en] nahrávky výslovnosti v jazyku dulosis 0 hlasov
29/03/2013 teratism [en] nahrávky výslovnosti v jazyku teratism 0 hlasov
29/03/2013 Recoct [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Recoct 0 hlasov
29/03/2013 flogging [en] nahrávky výslovnosti v jazyku flogging 0 hlasov
29/03/2013 decasyllabic [en] nahrávky výslovnosti v jazyku decasyllabic 0 hlasov
29/03/2013 quindecasyllabic [en] nahrávky výslovnosti v jazyku quindecasyllabic 0 hlasov
29/03/2013 nanocephalous [en] nahrávky výslovnosti v jazyku nanocephalous 0 hlasov
29/03/2013 naupathia [en] nahrávky výslovnosti v jazyku naupathia 0 hlasov
29/03/2013 latiplantar [en] nahrávky výslovnosti v jazyku latiplantar 0 hlasov
29/03/2013 halitus [en] nahrávky výslovnosti v jazyku halitus 0 hlasov
29/03/2013 famulus [en] nahrávky výslovnosti v jazyku famulus 0 hlasov
29/03/2013 fantod [en] nahrávky výslovnosti v jazyku fantod 0 hlasov
29/03/2013 fulgurant [en] nahrávky výslovnosti v jazyku fulgurant 0 hlasov
29/03/2013 ambry [en] nahrávky výslovnosti v jazyku ambry 0 hlasov
29/03/2013 keld [en] nahrávky výslovnosti v jazyku keld 0 hlasov
29/03/2013 gloze [en] nahrávky výslovnosti v jazyku gloze 0 hlasov
29/03/2013 throwster [en] nahrávky výslovnosti v jazyku throwster 0 hlasov
29/03/2013 gadarene [en] nahrávky výslovnosti v jazyku gadarene 0 hlasov
29/03/2013 clerisy [en] nahrávky výslovnosti v jazyku clerisy 0 hlasov
29/03/2013 weasand [en] nahrávky výslovnosti v jazyku weasand 1 hlasov Najlepšia nahrávka