Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
25/02/2012 загнаиваться [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku загнаиваться 0 hlasov
25/02/2012 загипсовать [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku загипсовать 0 hlasov
25/02/2012 заделка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku заделка 0 hlasov
25/02/2012 загрубелый [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku загрубелый 0 hlasov
25/02/2012 зажимный [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku зажимный 0 hlasov
25/02/2012 засадка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku засадка 0 hlasov
25/02/2012 засмолка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku засмолка 0 hlasov
25/02/2012 замызгивать [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku замызгивать 0 hlasov
25/02/2012 замешка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku замешка 0 hlasov
25/02/2012 захронометрировать [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku захронометрировать 0 hlasov
25/02/2012 зашиться [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku зашиться 0 hlasov
25/02/2012 знахарить [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku знахарить 0 hlasov
25/02/2012 заутюживание [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku заутюживание 0 hlasov
25/02/2012 застилка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku застилка 0 hlasov
25/02/2012 запродажный [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku запродажный 0 hlasov
25/02/2012 замирение [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku замирение 0 hlasov
25/02/2012 занавесь [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku занавесь 0 hlasov
25/02/2012 занавоживать [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku занавоживать 0 hlasov
25/02/2012 централ [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku централ 0 hlasov
25/02/2012 четвертаковый [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku четвертаковый 0 hlasov
25/02/2012 четвертьволновый [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku четвертьволновый 0 hlasov
25/02/2012 червонка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku червонка 0 hlasov
25/02/2012 хрястнуться [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku хрястнуться 0 hlasov
25/02/2012 худородство [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku худородство 0 hlasov
25/02/2012 чивикать [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku чивикать 0 hlasov
25/02/2012 шаркун [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku шаркун 0 hlasov
25/02/2012 шаркотня [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku шаркотня 0 hlasov
25/02/2012 шелкомотальня [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku шелкомотальня 0 hlasov
25/02/2012 шинкарка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku шинкарка 0 hlasov
25/02/2012 фарандола [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku фарандола 0 hlasov