Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
30/05/2012 chivers [en] nahrávky výslovnosti v jazyku chivers Od Mollydub