Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Jan Dirksz Both 0 hlasov
26/05/2010 Aagfe [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Aagfe 0 hlasov
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Johan Willem Beyen 0 hlasov
26/05/2010 Boumans [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Boumans 0 hlasov
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Musetta van der Merwe 0 hlasov
26/05/2010 van Santen [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku van Santen 0 hlasov
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Ambrosius Bosschaert 0 hlasov
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Michiel Sweerts 0 hlasov
26/05/2010 Santomees [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Santomees 0 hlasov
26/05/2010 Moorveld [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Moorveld 0 hlasov
26/05/2010 Jean Dreze [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Jean Dreze 0 hlasov
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Bernard van Risamburgh 0 hlasov
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Joris de Caulerij 0 hlasov
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Christiaan Snouck Hurgronje 0 hlasov
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Noord-Nauw van Kales 0 hlasov
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Wilbert Hazelzet 0 hlasov
26/05/2010 verwachten [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku verwachten 0 hlasov
26/05/2010 mogelijk [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku mogelijk 2 hlasov Najlepšia nahrávka
26/05/2010 voorbode [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku voorbode 0 hlasov
02/11/2009 DNA [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku DNA 0 hlasov
02/11/2009 Karyoplasma [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Karyoplasma 0 hlasov
02/11/2009 geslachtscel [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku geslachtscel 0 hlasov
02/11/2009 chromosomenformule [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku chromosomenformule 0 hlasov
02/11/2009 meiose [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku meiose 0 hlasov
02/11/2009 zaadcel [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku zaadcel 0 hlasov
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku geslachtschromosoom 0 hlasov
02/11/2009 X-chromosoom [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku X-chromosoom 0 hlasov
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Y-chromosoom 0 hlasov
02/11/2009 celdeling [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku celdeling 0 hlasov
02/11/2009 Minderhoud [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Minderhoud 0 hlasov