Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
31/08/2012 哥哥 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 哥哥 0 hlasov
31/08/2012 妈妈 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 妈妈 0 hlasov
31/08/2012 爸爸 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 爸爸 0 hlasov
31/08/2012 彩绘 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 彩绘 0 hlasov
31/08/2012 彩绘 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 彩绘 0 hlasov
31/08/2012 色彩 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 色彩 0 hlasov
31/08/2012 颜色 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 颜色 0 hlasov
31/08/2012 青色 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 青色 0 hlasov
31/08/2012 黄色 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 黄色 0 hlasov
31/08/2012 紫色 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 紫色 0 hlasov
31/08/2012 蓝色 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 蓝色 0 hlasov
31/08/2012 红色 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 红色 0 hlasov
31/08/2012 和平 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 和平 0 hlasov
31/08/2012 绿色 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 绿色 0 hlasov
31/08/2012 绿色 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 绿色 0 hlasov
31/08/2012 痛苦 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 痛苦 0 hlasov
31/08/2012 痛苦 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 痛苦 0 hlasov
31/08/2012 快乐 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 快乐 0 hlasov
31/08/2012 快乐 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 快乐 0 hlasov
31/08/2012 亿 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 亿 0 hlasov
31/08/2012 亿 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 亿 1 hlasov
31/08/2012 亿 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 亿 0 hlasov
30/08/2012 歌曲 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 歌曲 0 hlasov
30/08/2012 机制 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 机制 0 hlasov
30/08/2012 生命 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 生命 0 hlasov
30/08/2012 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 胡 0 hlasov
30/08/2012 腐败 [hak] nahrávky výslovnosti v jazyku 腐败 0 hlasov
30/08/2012 腐败 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 腐败 0 hlasov
30/08/2012 贿赂 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 贿赂 0 hlasov
30/08/2012 投票 [yue] nahrávky výslovnosti v jazyku 投票 0 hlasov