Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
24/04/2010 Magi [is] nahrávky výslovnosti v jazyku Magi 0 hlasov