Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
23/01/2011 malnova [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku malnova 0 hlasov
23/01/2011 stankulero [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku stankulero 0 hlasov
23/01/2011 pafilon [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku pafilon 0 hlasov
23/01/2011 devenis [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku devenis 0 hlasov
23/01/2011 ricevis [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku ricevis 0 hlasov
23/01/2011 kriis [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku kriis 0 hlasov
23/01/2011 donace [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku donace 0 hlasov
23/01/2011 manojn [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku manojn 0 hlasov
23/01/2011 soldatojn [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku soldatojn 0 hlasov
23/01/2011 starigis [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku starigis 0 hlasov
23/01/2011 naskiĝotago [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku naskiĝotago 0 hlasov
23/01/2011 kunfrapis [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku kunfrapis 0 hlasov
23/01/2011 knabeto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku knabeto 0 hlasov
23/01/2011 soldatoj [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku soldatoj 0 hlasov
23/01/2011 diferencis [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku diferencis 0 hlasov
23/01/2011 solan [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku solan 0 hlasov
23/01/2011 fandita [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku fandita 0 hlasov
23/01/2011 laste [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku laste 0 hlasov
23/01/2011 piedon [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku piedon 0 hlasov
23/01/2011 stano [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku stano 0 hlasov
23/01/2011 firme [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku firme 0 hlasov
23/01/2011 firme [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku firme 0 hlasov
23/01/2011 aspektis [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku aspektis 0 hlasov
23/01/2011 staris [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku staris 0 hlasov
23/01/2011 egale [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku egale 0 hlasov
23/01/2011 konstruaĵo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku konstruaĵo 3 hlasov Najlepšia nahrávka
23/01/2011 emitir [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku emitir 0 hlasov
23/01/2011 eólico [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku eólico 0 hlasov
23/01/2011 aturar [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku aturar 0 hlasov
23/01/2011 apoteose [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku apoteose 0 hlasov