Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
25/01/2011 lizosomo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lizosomo 0 hlasov
25/01/2011 lokusto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lokusto 0 hlasov
25/01/2011 lombardejo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lombardejo 0 hlasov
25/01/2011 lizino [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lizino 0 hlasov
25/01/2011 longitudo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku longitudo 0 hlasov
25/01/2011 loĝantaro [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku loĝantaro 0 hlasov
25/01/2011 loĝantejo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku loĝantejo 0 hlasov
25/01/2011 lubrikado [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lubrikado 0 hlasov
25/01/2011 lumrapideco [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lumrapideco 0 hlasov
25/01/2011 lubrikaĵo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lubrikaĵo 0 hlasov
25/01/2011 luciferino [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku luciferino 0 hlasov
25/01/2011 loĝanto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku loĝanto 0 hlasov
25/01/2011 lunlumo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lunlumo 0 hlasov
25/01/2011 lunĉo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lunĉo 0 hlasov
25/01/2011 lupfantomino [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lupfantomino 0 hlasov
25/01/2011 lupfantomo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lupfantomo 0 hlasov
25/01/2011 lupino [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lupino 0 hlasov
25/01/2011 lupo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lupo 0 hlasov
25/01/2011 lusoldato [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lusoldato 0 hlasov
25/01/2011 lutro [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lutro 0 hlasov
25/01/2011 magiisto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku magiisto 0 hlasov
25/01/2011 magnetismo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku magnetismo 0 hlasov
25/01/2011 mahagono [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku mahagono 0 hlasov
25/01/2011 maksimumo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku maksimumo 0 hlasov
25/01/2011 malamo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku malamo 0 hlasov
25/01/2011 malantaŭo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku malantaŭo 0 hlasov
25/01/2011 malbelo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku malbelo 0 hlasov
25/01/2011 malbeno [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku malbeno 0 hlasov
25/01/2011 maldika [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku maldika 0 hlasov
25/01/2011 repolo [gl] nahrávky výslovnosti v jazyku repolo 0 hlasov