Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
12/10/2011 900 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 900 0 hlasov
12/10/2011 8888 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 8888 0 hlasov
12/10/2011 800 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 800 0 hlasov
12/10/2011 700 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 700 0 hlasov
12/10/2011 652 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 652 0 hlasov
12/10/2011 630 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 630 0 hlasov
12/10/2011 600 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 600 0 hlasov
12/10/2011 59 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 59 0 hlasov
12/10/2011 58 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 58 0 hlasov
12/10/2011 57 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 57 0 hlasov
12/10/2011 56 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 56 0 hlasov
12/10/2011 55 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 55 0 hlasov
12/10/2011 54 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 54 0 hlasov
11/10/2011 52 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 52 0 hlasov
11/10/2011 53 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 53 0 hlasov
11/10/2011 51 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 51 0 hlasov
11/10/2011 5000 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 5000 0 hlasov
11/10/2011 500 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 500 0 hlasov
11/10/2011 5/6 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 5/6 0 hlasov
11/10/2011 5.555 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 5.555 0 hlasov
11/10/2011 400 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 400 0 hlasov
11/10/2011 4/5 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 4/5 0 hlasov
11/10/2011 37 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 37 0 hlasov
11/10/2011 3000 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 3000 0 hlasov
11/10/2011 300 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 300 0 hlasov
11/10/2011 299 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 299 0 hlasov
11/10/2011 29 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 29 0 hlasov
11/10/2011 28 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 28 0 hlasov
11/10/2011 27 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 27 0 hlasov
11/10/2011 25 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 25 0 hlasov