Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
31/07/2011 basiscategorie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku basiscategorie 0 hlasov
31/07/2011 korfcel [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku korfcel 0 hlasov
31/07/2011 bodemeffect [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku bodemeffect 0 hlasov
31/07/2011 basisbehoefte [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku basisbehoefte 0 hlasov
31/07/2011 basisvaardigheid [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku basisvaardigheid 0 hlasov
31/07/2011 buccaal [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku buccaal 0 hlasov
31/07/2011 onderhandelen [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku onderhandelen 0 hlasov
31/07/2011 bedwateren [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku bedwateren 0 hlasov
31/07/2011 bedplassen [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku bedplassen 0 hlasov
31/07/2011 kanaliseren [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku kanaliseren 0 hlasov
31/07/2011 canonisch [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku canonisch 0 hlasov
31/07/2011 cardiovasculair [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku cardiovasculair 0 hlasov
31/07/2011 hulpverlener [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku hulpverlener 0 hlasov
31/07/2011 verzorger [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku verzorger 0 hlasov
31/07/2011 carpaal [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku carpaal 0 hlasov
31/07/2011 casus [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku casus 0 hlasov
31/07/2011 cerebrotonie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku cerebrotonie 0 hlasov
31/07/2011 castratieangst [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku castratieangst 0 hlasov
31/07/2011 basilair [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku basilair 0 hlasov
31/07/2011 kindermishandeling [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku kindermishandeling 0 hlasov
31/07/2011 kinderpsychologie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku kinderpsychologie 0 hlasov
31/07/2011 ontwikkelingspsychologie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku ontwikkelingspsychologie 0 hlasov
31/07/2011 kalenderleeftijd [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku kalenderleeftijd 0 hlasov
31/07/2011 keuze-experiment [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku keuze-experiment 0 hlasov
31/07/2011 toevalsvariatie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku toevalsvariatie 0 hlasov
31/07/2011 cholerisch [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku cholerisch 0 hlasov
31/07/2011 cholinergisch [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku cholinergisch 0 hlasov
31/07/2011 karakteranalyse [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku karakteranalyse 0 hlasov
31/07/2011 woorddoofheid [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku woorddoofheid 0 hlasov
31/07/2011 karaktertrek [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku karaktertrek 0 hlasov