Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
04/08/2011 recreatie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku recreatie 0 hlasov
04/08/2011 reconstructie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku reconstructie 0 hlasov
04/08/2011 rehabilitatie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku rehabilitatie 0 hlasov
04/08/2011 respons [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku respons 0 hlasov
04/08/2011 recapituleren [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku recapituleren 0 hlasov
04/08/2011 cartografie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku cartografie 0 hlasov
04/08/2011 kalligrafie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku kalligrafie 0 hlasov
04/08/2011 choreografie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku choreografie 0 hlasov
04/08/2011 homofoon [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku homofoon 0 hlasov
04/08/2011 homofilie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku homofilie 0 hlasov
04/08/2011 telepathie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku telepathie 0 hlasov
04/08/2011 empathie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku empathie 0 hlasov
04/08/2011 synchroniseren [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku synchroniseren 0 hlasov
04/08/2011 synoptisch [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku synoptisch 0 hlasov
04/08/2011 syntactisch [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku syntactisch 0 hlasov
04/08/2011 Theologie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Theologie 0 hlasov
04/08/2011 theocratie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku theocratie 0 hlasov
04/08/2011 monotheïsme [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku monotheïsme 0 hlasov
04/08/2011 cinefiel [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku cinefiel 0 hlasov
04/08/2011 anglofiel [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku anglofiel 0 hlasov
04/08/2011 pedofilie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku pedofilie 0 hlasov
04/08/2011 filantroop [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku filantroop 0 hlasov
02/08/2011 thomas acda [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku thomas acda 0 hlasov
02/08/2011 uitvaren [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku uitvaren 0 hlasov
02/08/2011 haarplukken [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku haarplukken 0 hlasov
02/08/2011 kibbelen [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku kibbelen 0 hlasov
02/08/2011 ochtendmens [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku ochtendmens 0 hlasov
02/08/2011 Maggi [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Maggi 0 hlasov
02/08/2011 octaaf [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku octaaf 0 hlasov
02/08/2011 manspersoon [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku manspersoon 0 hlasov