Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
23/10/2009 escavação [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku escavação 0 hlasov
23/10/2009 Betancourt [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku Betancourt 0 hlasov
16/10/2009 tauchéria [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku tauchéria 0 hlasov
16/10/2009 divisional [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku divisional 0 hlasov
16/10/2009 taúba [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku taúba 0 hlasov
16/10/2009 taurico [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku taurico 0 hlasov
16/10/2009 divisionário [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku divisionário 0 hlasov
16/10/2009 taurim [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku taurim 0 hlasov
16/10/2009 taurina [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku taurina 0 hlasov
16/10/2009 taurino [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku taurino 0 hlasov
16/10/2009 diviseiro [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku diviseiro 0 hlasov
16/10/2009 divisibilidade [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku divisibilidade 0 hlasov
16/10/2009 tauro [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku tauro 0 hlasov
16/10/2009 tauróbolo [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku tauróbolo 0 hlasov
16/10/2009 taurobóleo [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku taurobóleo 0 hlasov
16/10/2009 dobrão [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku dobrão 0 hlasov
16/10/2009 dobre [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku dobre 0 hlasov
16/10/2009 docidão [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku docidão 0 hlasov
16/10/2009 docético [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku docético 0 hlasov
16/10/2009 docetismo [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku docetismo 0 hlasov
16/10/2009 docilizar [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku docilizar 0 hlasov
16/10/2009 dócil [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku dócil 0 hlasov
16/10/2009 docilidade [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku docilidade 0 hlasov
16/10/2009 docílimo [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku docílimo 0 hlasov
16/10/2009 divulgativo [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku divulgativo 0 hlasov
16/10/2009 divulgado [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku divulgado 0 hlasov
16/10/2009 carumbé [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku carumbé 0 hlasov
16/10/2009 carunfeiro [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku carunfeiro 0 hlasov
16/10/2009 carunfa [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku carunfa 0 hlasov
16/10/2009 carúncula [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku carúncula 0 hlasov