Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
17/09/2013 trpaslík [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku trpaslík 0 hlasov
17/09/2013 neživotný [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku neživotný 0 hlasov
17/09/2013 skrblit [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku skrblit 0 hlasov
17/09/2013 rovinka [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku rovinka 0 hlasov
17/09/2013 dějinný [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku dějinný 0 hlasov
17/09/2013 biosféra [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku biosféra 0 hlasov
23/05/2010 sokovi [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokovi 0 hlasov
23/05/2010 sokolskou [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolskou 0 hlasov
23/05/2010 sokolovsku [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolovsku 0 hlasov
23/05/2010 sokolovsko [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolovsko 0 hlasov
23/05/2010 sokolovskem [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolovskem 0 hlasov
23/05/2010 sokolovska [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolovska 0 hlasov
23/05/2010 sokolovnu [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolovnu 0 hlasov
23/05/2010 sokolovem [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolovem 0 hlasov
23/05/2010 sokolova [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolova 0 hlasov
23/05/2010 sokolníky [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolníky 0 hlasov
23/05/2010 sokolníku [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sokolníku 0 hlasov
23/05/2010 sólu [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sólu 0 hlasov
23/05/2010 sololitu [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sololitu 0 hlasov
23/05/2010 solný [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku solný 0 hlasov
23/05/2010 solnou [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku solnou 0 hlasov
23/05/2010 solné [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku solné 0 hlasov
23/05/2010 somálsku [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku somálsku 0 hlasov
23/05/2010 součást [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku součást 0 hlasov
23/05/2010 sondu [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sondu 0 hlasov
23/05/2010 sondou [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sondou 0 hlasov
23/05/2010 sond [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku sond 0 hlasov
23/05/2010 soudku [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku soudku 0 hlasov
23/05/2010 soudkovou [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku soudkovou 0 hlasov
23/05/2010 soudkové [cs] nahrávky výslovnosti v jazyku soudkové 0 hlasov