Jazyk dňa

Frízština [fy]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
500.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
41
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
1.028
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
347