Jazyk dňa

Ruština [ru]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
270.000.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
62.267
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
465.072
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
74