Jazyk dňa

Valónčina [wa]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
1.120.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
6
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
92
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
942