Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Jazyk dňa

Aragónčina [an]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
10.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
24
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
296
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
468