Jazyk dňa

Bosniančina [bs]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
2.500.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
161
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
1.961
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
393