Jazyk dňa

Frízština [fy]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
500.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
39
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
464
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
371