Jazyk dňa

Inguština [inh]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
413.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
50
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
161
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
435