Jazyk dňa

Friulčina [fur]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
600.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
18
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
214
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
129