Jazyk dňa

Kabylčina [kab]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
5.500.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
21
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
431
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
178