Jazyk dňa

Jazyk hakka [hak]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
48.000.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
326
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
11.957
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
10.617