Jazyk dňa

Surinamčina [srn]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
300.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
13
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
53
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
105