Jazyk dňa

Jupičtina [esu]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
10.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
10
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
32
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
48