Jazyk dňa

Korzičtina [co]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
250.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
11
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
379
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
1.911