Jazyk dňa

Sindhčina [sd]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
21.300.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
27
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
11
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
55