Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Jazyk dňa

Jazyk hakka [hak]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
48.000.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
272
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
11.490
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
10.827