Jazyk dňa

Arabčina [ar]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
280.000.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
15.982
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
112.309
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
3.773
Forvo Kids Pozrieť detailne
Forvo Kids

Forvo "Kids" sú zábavné aplikácie pre 3-6 ročné deti, určené na výučbu jazykov (angličtina, španielčina, nemčina, francúzština a baskičtina) pomocou slovných hier.

Najnovšie nahrávky výslovnosti v obľúbených jazykoch