Jazyk dňa

Talysh [tly]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
900.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
1
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
838
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
401