Jazyk dňa

Ásamčina [as]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
12.800.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
26
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
54
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
98