Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Jazyk dňa

Abcházčina [ab]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
129.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
33
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
44
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
408