Jazyk dňa

Malgaština [mg]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
18.000.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
54
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
191
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
216