Jazyk dňa

Židovská španielčina [lad]

Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom:
200.000
Počet ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom na Forve:
4
Počet slov s nahrávkou výslovnosti:
49
Počet slov čakajúcich na nahrávku výslovnosti:
37