Možnosti pre editorov

Toto sú možnosti, ktoré môžu editori využívať. Chcete to skúsiť? Požiadajte o to.

Čo od editorov očakávame?

Naozaj nič iné, ako to, čo ste robili doteraz. Sú to ľudia, ktorí už venovali svoj voľný čas tomuto projektu, tak si myslíme, že sa im to páči. Rozumejú tomu, ako Forvo funguje a majú možnosť opravovať niektoré problémy, ktoré pri tvorbe obsahu od používateľov vznikajú.

Ako editor Forva budete mať nasledovné možnosti:

1. Pridávanie viac slov naraz

Áno! Obrovské textové pole pre pridávanie toľkých slov, koľko chcete

2. Upravovanie slov

Môžete vymazať slovo alebo zmeniť jeho jazyk. Môžete tiež upraviť slová, ak sú nesprávne napísané.

3. Upravovanie výslovností

Môžete mazať výslovnosti, ak sú nepresné, nahrané cudzincom alebo znejú príšerne.

4. Tagy

Môžete tiež meniť alebo mazať tagy priradené k slovám.

5. Systém hlásenia chýb

Prístup k hláseniam od používateľov.

6. Fórum

Prístup na fórum majú len editori.

7. Dobrá karma

Nezabudnite, že sa aktívne podieľate na najväčšej databáze výslovností na svete. To musí byť dobré.