Pomoc s nahrávaním

Riešenie bežných problémov

1. Mikrofón

Na nahrávanie potrebujete mikrofón. Poslúžiť môže aj webkamera, pretože väčšina z nich má aj mikrofón. Máte? Ak áno, pokračujte krokom 2. Ak mikrofón nemáte, odporúčame Vám si ho zaobstarať, aby ste moholi Forvo používať naplno!

2. Povoliť

Aplikácia Flash, ktorú používame na nahrávanie, má niekoľko volieb na ochranu Vášho súkromia. Predtým, než začnete nahrávať, musíte tejto aplikácii povoliť prístup k mikrofónu. Pozri obrázok nižšie.

3. Nahrávanie

Teraz už môžete začať nahrávať. Kliknite na okrúhle tlačidlo "Rec" a začnite hovoriť. Na vyslovenie slova máte 2,5 sekundy. To je dosť času na vyslovenie väčšiny slov a názvov v akomkoľvek jazyku.

Po 2,5 sekunde sa objaví nové tlačidlo a nahovorené slovo sa automaticky prehrá. Nahrávku môžete prehrať toľkokrát, koľkokrát chcete. Ak nie ste s nahrávkou spokojní, nahrajte slovo znovu.

4. Odoslanie nahrávky

Po každom nahrávaní sa aktivuje tlačidlo "Odoslať výslovnosť" - kliknutím naň nahrávku odošlete.

5. Tipy

Ak nechcete byť pred každým nahrávaním obťažovaní okienkom o ochrane súkromia, kliknite pravým tlačidlom na nahrávač a vyberte "nastavenie" (settings). V záložke "Ochrana osobných údajov" (s obrázkom oka na modrom pozadí) vyberte "zapamätať" (remember) spolu s voľbou "povoliť" (allow). Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť rovnakým spôsobom.

6. Nefunguje?

Ak sa nedá nahrávať alebo nie je nič počuť, možno pomôže zvýšenie hlasitosti mikrofónu. To vykonáte opäť kliknutím pravým tlačidlom na nahrávač a vybratím "nastavenia" (settings). V záložke "Mikrofón" (s obrázkom mikrofónu) vidíte posuvník pre zmenu hlasitosti. Nastavte hlasitosť potrebnú pre nahrávanie, ale zároveň takú, aby nahrávka nebola rušená zbytočným šumom či nadmerne hlučná.

Viac informácií na stránkach spoločnosti Adobe.