Jazyk krí, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Jazyk krí). Learn to pronounce with our guides.

Najlepšie nahrávky

  • nahrávky výslovnosti v jazyku nêhiyaw nêhiyaw
  • nahrávky výslovnosti v jazyku mahihkan mahihkan
  • nahrávky výslovnosti v jazyku nêhiyawêwin nêhiyawêwin
  • nahrávky výslovnosti v jazyku kinanâskomitin kinanâskomitin
  • nahrávky výslovnosti v jazyku apistacihkos apistacihkos
  • nahrávky výslovnosti v jazyku papakiwayân papakiwayân
  • nahrávky výslovnosti v jazyku môhpanak môhpanak
  • nahrávky výslovnosti v jazyku pisiw pisiw
  • nahrávky výslovnosti v jazyku takwâkin takwâkin
  • nahrávky výslovnosti v jazyku nâwikan nâwikan

Ukázať všetko

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Jazyk krí)?