BETA

Objavte Akadémiu Forvo, našu novú onlajnovú vzdelávaciu platformu.

Ísť do Akadémie Forvo

Odporúčania k pridávaniu slov

Toto je krátky sprievodca s odporúčaniami, ako pridať slová na Forvo okrem tých, ktoré sú našimi zásadami zakázané. Je zrejmé, že v tomto skvelom svete slov existuje veľa výnimiek z týchto základných pravidiel.

Odporúčané slová
- podstatné mená,
- názvy obcí a zemepisných útvarov
- mená osôb
- obchodné značky
- číslovky, napr. 1, desať, pätnásty, stotina,
- slovesá,
- prídavné mená,
- zámená,
- príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia.
Je povolené ohýbanie slov (skloňovanie, časovanie, číslo, rod).

Odporúčané frázy
- slová s predložkami, napr. na konári,
- slovné spojenia, napr. polročné vysvedčenie,
- celé vety, napr. Aká matka, taká Katka.

Nepovolené
- slová v inej abecede,
- slová prevzaté z iných jazykov,
- neprirodzené výrazy, ako sú skratky ako „kt.“ alebo zátvorky či lomky na označenie alternatív.

Keďže podporujeme prirodzený spôsob pridávania slov, vystrihovanie a vkladanie z iných zdrojov a hromadné zadávanie nie je v duchu prirodzeného jazykového prístupu.