Odporúčanie k pridávaniu slov

Toto je krátky sprievodca pridávaním slov na Forvo. Zoznam toho, čo je jasne zakázené, nájdete v častých otázkach. Samozrejme, existuje veľa výnimiek z týchto základných pravidiel v tomto skvelom svete slov.

Odporúčané
- Podstatné mená, slovesá.
- Miesta.
- Mená ľudí.
- Obchodné značky.
- Základné číslovky: 1, 10, 100, päť.
- Slovesá vo vyčasovanom tvare, množné čísla, atď.

Neodporúčané
- Slová s členmi (napr.: the house).
- Slová sa zbytočnými predložkami (napr.: v dome).
- Frázy, okrem idiomov.
- Slová prevzaté z iných jazykov.
- Číslovky v sériách: 234, 235, 236...
- Viac slov spolu bez zvláštneho významu (napr. modrý dom).