Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
05/12/2019 aprirla [it] nahrávky výslovnosti v jazyku aprirla 0 hlasov
05/12/2019 ragazzaggine [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ragazzaggine 0 hlasov
05/12/2019 hypocrisis [la] nahrávky výslovnosti v jazyku hypocrisis 1 hlasov
05/12/2019 hostilitatis [la] nahrávky výslovnosti v jazyku hostilitatis 1 hlasov
05/12/2019 hostilitas [la] nahrávky výslovnosti v jazyku hostilitas 1 hlasov
05/12/2019 manto [la] nahrávky výslovnosti v jazyku manto 1 hlasov
05/12/2019 Helorus [la] nahrávky výslovnosti v jazyku Helorus 1 hlasov
05/12/2019 means [la] nahrávky výslovnosti v jazyku means 1 hlasov
05/12/2019 meare [la] nahrávky výslovnosti v jazyku meare 1 hlasov
05/12/2019 meo [la] nahrávky výslovnosti v jazyku meo 1 hlasov
05/12/2019 Hellespontius [la] nahrávky výslovnosti v jazyku Hellespontius 1 hlasov
05/12/2019 mutuationis [la] nahrávky výslovnosti v jazyku mutuationis 1 hlasov
05/12/2019 mutuatio [la] nahrávky výslovnosti v jazyku mutuatio 1 hlasov
05/12/2019 hariolari [la] nahrávky výslovnosti v jazyku hariolari 1 hlasov
05/12/2019 hariolatus sum [la] nahrávky výslovnosti v jazyku hariolatus sum 1 hlasov
05/12/2019 hariolans [la] nahrávky výslovnosti v jazyku hariolans 1 hlasov
05/12/2019 hariolor [la] nahrávky výslovnosti v jazyku hariolor 1 hlasov
03/12/2019 buchetta della posta [it] nahrávky výslovnosti v jazyku buchetta della posta 0 hlasov
02/12/2019 Cubbiddu [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Cubbiddu 0 hlasov
02/12/2019 ricchezza [it] nahrávky výslovnosti v jazyku ricchezza 0 hlasov
02/12/2019 Modigliani [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Modigliani 0 hlasov
02/12/2019 epizefiri [it] nahrávky výslovnosti v jazyku epizefiri 0 hlasov
02/12/2019 aegrotans [la] nahrávky výslovnosti v jazyku aegrotans 1 hlasov
02/12/2019 repetitionis [la] nahrávky výslovnosti v jazyku repetitionis 1 hlasov
02/12/2019 repetitio [la] nahrávky výslovnosti v jazyku repetitio 1 hlasov
02/12/2019 restionis [la] nahrávky výslovnosti v jazyku restionis 1 hlasov
02/12/2019 restio [la] nahrávky výslovnosti v jazyku restio 1 hlasov
02/12/2019 rurestris [la] nahrávky výslovnosti v jazyku rurestris 1 hlasov
02/12/2019 rotundationis [la] nahrávky výslovnosti v jazyku rotundationis 1 hlasov
02/12/2019 rotundatio [la] nahrávky výslovnosti v jazyku rotundatio 1 hlasov