Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
23/11/2020 condii [it] nahrávky výslovnosti v jazyku condii 0 hlasov
23/11/2020 pennivendoli [it] nahrávky výslovnosti v jazyku pennivendoli 0 hlasov
23/11/2020 spudorata [it] nahrávky výslovnosti v jazyku spudorata 0 hlasov
23/11/2020 indico [it] nahrávky výslovnosti v jazyku indico 0 hlasov
23/11/2020 recīdere [la] nahrávky výslovnosti v jazyku recīdere 0 hlasov
23/11/2020 recīsum [la] nahrávky výslovnosti v jazyku recīsum 0 hlasov
23/11/2020 recīdi [la] nahrávky výslovnosti v jazyku recīdi 0 hlasov
23/11/2020 recīdo [la] nahrávky výslovnosti v jazyku recīdo 0 hlasov
23/11/2020 recidere [la] nahrávky výslovnosti v jazyku recidere 0 hlasov
23/11/2020 recasum [la] nahrávky výslovnosti v jazyku recasum 0 hlasov
23/11/2020 reccidi [la] nahrávky výslovnosti v jazyku reccidi 0 hlasov
23/11/2020 recidi [la] nahrávky výslovnosti v jazyku recidi 0 hlasov
23/11/2020 recidivus [la] nahrávky výslovnosti v jazyku recidivus 0 hlasov
23/11/2020 recido [la] nahrávky výslovnosti v jazyku recido 0 hlasov
23/11/2020 jentatio [la] nahrávky výslovnosti v jazyku jentatio 0 hlasov
23/11/2020 jento [la] nahrávky výslovnosti v jazyku jento 0 hlasov
23/11/2020 coalesco [la] nahrávky výslovnosti v jazyku coalesco 0 hlasov
23/11/2020 alescere [la] nahrávky výslovnosti v jazyku alescere 0 hlasov
23/11/2020 alesco [la] nahrávky výslovnosti v jazyku alesco 0 hlasov
23/11/2020 extricare [la] nahrávky výslovnosti v jazyku extricare 0 hlasov
23/11/2020 extricatum [la] nahrávky výslovnosti v jazyku extricatum 0 hlasov
23/11/2020 extricavi [la] nahrávky výslovnosti v jazyku extricavi 0 hlasov
23/11/2020 extrico [la] nahrávky výslovnosti v jazyku extrico 0 hlasov
23/11/2020 ōs [la] nahrávky výslovnosti v jazyku ōs 0 hlasov
23/11/2020 Wilfried Gnonto [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Wilfried Gnonto 0 hlasov
23/11/2020 Lomoro [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Lomoro 0 hlasov
22/11/2020 augendus [la] nahrávky výslovnosti v jazyku augendus 0 hlasov
22/11/2020 sepositum [la] nahrávky výslovnosti v jazyku sepositum 0 hlasov
22/11/2020 seposui [la] nahrávky výslovnosti v jazyku seposui 0 hlasov
22/11/2020 sepono [la] nahrávky výslovnosti v jazyku sepono 0 hlasov