Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová a nahrávky.
Dátum Slovo Hlasy
05/07/2018
nahrávky výslovnosti Hlöðver
Hlöðver [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Sauðárdalsstífla
Sauðárdalsstífla [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Hafrahvammagljúfur
Hafrahvammagljúfur [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Stakksfjörður
Stakksfjörður [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Haffjörður
Haffjörður [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Suðurfirðir
Suðurfirðir [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Hestfjörður
Hestfjörður [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Kaldalón
Kaldalón [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Bitrufjörður
Bitrufjörður [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Bakkaflói
Bakkaflói [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Nýpsfjörður
Nýpsfjörður [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Héraðsflói
Héraðsflói [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Norðfjarðarflói
Norðfjarðarflói [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Hellisfjörður
Hellisfjörður [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Viðfjörður
Viðfjörður [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Íshólsvatn
Íshólsvatn [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Hágöngulon
Hágöngulon [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Loðmundarvatn
Loðmundarvatn [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Ljótipollur
Ljótipollur [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Bláhylur
Bláhylur [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Reyðarvatn
Reyðarvatn [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Hópið
Hópið [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Þrándarjökull
Þrándarjökull [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Falljökull
Falljökull [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Lundey
Lundey [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Þórishólmur
Þórishólmur [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Hafnarhólmi
Hafnarhólmi [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Borgarhólmur
Borgarhólmur [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Skrúður
Skrúður [is] 0 hlasov
19/03/2018
nahrávky výslovnosti Reynisfjall
Reynisfjall [is] 0 hlasov