Kategória:

sushi

Prihlásiť sa k odberu výslovností v sushi

 • nahrávky výslovnosti v jazyku chirashi zushi chirashi zushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 寿司 寿司 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku nigiri-zushi nigiri-zushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Omakase Omakase [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 海老 海老 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 鮭 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku kappamaki kappamaki [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 鮪 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku いなりずし (いなり 寿司) いなりずし (いなり 寿司) [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku すし (寿司) すし (寿司) [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku にぎりずし (にぎり 寿司) にぎりずし (にぎり 寿司) [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ちらしずし (散らし 寿司) ちらしずし (散らし 寿司) [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku イカ イカ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku maguro maguro [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku カンパチ カンパチ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ハマチ ハマチ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 赤貝 赤貝 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 平目 平目 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 紋甲イカ 紋甲イカ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku chirashizushi chirashizushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おあいそ おあいそ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku シャリ シャリ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おしずし (押し 寿司) おしずし (押し 寿司) [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 鯖 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku maki maki [nl]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku サンマ サンマ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku temaki temaki [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku nigirizushi nigirizushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku tamago tamago [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku makizushi makizushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku わさび わさび [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku hamachi hamachi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Edomae nigirizushi Edomae nigirizushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku oshizushi oshizushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku futomaki futomaki [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku norimaki norimaki [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 鯛 [zh]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku お寿司 お寿司 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku トロ トロ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku inarizushi inarizushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 柿の葉 寿司 (かきのはずし) 柿の葉 寿司 (かきのはずし) [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku narezushi narezushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 鰆 [zh]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku あがり あがり [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 鰤 [zh]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ガリ ガリ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 壽司 壽司 [zh]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Hanaya Yohei Hanaya Yohei [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku sukeroku sukeroku [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku hosomaki hosomaki [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku gunkanmaki gunkanmaki [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku お造り お造り [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku おいなりさん おいなりさん [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku キハダ キハダ [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku iwashi iwashi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Torigai Torigai [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 海松貝 (gaper) 海松貝 (gaper) [zh]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku サーモン サーモン [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku かいてんずし (回転 寿司) かいてんずし (回転 寿司) [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku tekkamaki tekkamaki [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku battera sushi battera sushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku usuzukuri usuzukuri [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 帆立貝 (scallop) 帆立貝 (scallop) [zh]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Shoyu Ikura Shoyu Ikura [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Yari Ika Yari Ika [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Mozuku Su Mozuku Su [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku goma saba goma saba [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku temarizushi temarizushi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ikizukuri Ikizukuri [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aona aona [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku aodai aodai [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Mejina Mejina [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Ma Saba Ma Saba [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku しめ鯖 しめ鯖 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 煮穴子 煮穴子 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku Aodai Kobujime Aodai Kobujime [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku higesori higesori [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku samegawa samegawa [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 煮詰め 煮詰め [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku samegarei samegarei [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku houbou houbou [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku 干瓢巻 干瓢巻 [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku ishidai ishidai [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku sagoshi sagoshi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku usubahagi usubahagi [ja]
 • nahrávky výslovnosti v jazyku renkodai renkodai [ja]